Voor ouders 

Sira kindercoaching betrekt ouders graag bij het proces dat hun kind doorloopt tijdens een cursus, workshop of individueel traject. Afhankelijk van de activiteit waaraan het kind deelneemt gebeurt dit door gesprekken, het bijwonen van een les of het helpen bij thuistaken.

Op deze manier krijgen ouders een goed beeld van hoe er aan welke doelen gewerkt wordt en ondervinden kinderen (h)erkenning, begrip en steun vanuit thuis, wat hun leerproces en enthousiasme ten goede komt. Deze werkwijze wordt door zowel ouders als kinderen als bijzonder prettig, leuk en motiverend ervaren.

Ook voor ouders heeft Sira Kindercoaching een aanbod:

 

Individuele coaching

Soms heb je als ouder de wens dat het thuis, op je werk of op school met je kind anders gaat…

Lees meer >>